Koordynatorzy

Koordynator wydziałowy ds. stypendialnych w UJ CM – STUDENCI

mgr Barbara JYŻ
e-mail: barbara.jyz@uj.edu.pl
telefon: 12 620-5416
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego: ul. Medyczna 9, pok. 7

Koordynator wydziałowy ds. stypendialnych w UJ CM – DOKTORANCI

mgr Dorota STEG
e-mail: dorota.sedelini@uj.edu.pl
telefon: 12 620-5416
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego: ul. Medyczna 9, pok. 7