Stawki stypendialne

Wysokość świadczeń przydzielanych na podstawie Regulaminu Pomocy Materialnej
dla Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
w roku akademickim 2018/2019

 

 

1. Stypendium socjalne – I semestr: przedziały stypendium socjalnego w zależności od dochodu w przeliczeniu na jednego członka rodziny wraz z kwotami   świadczeń z tytułu stypendium socjalnego:

  • 0 – 350 zł/na osobę: 750 zł
  • 351 – 700 zł/na osobę: 650 zł
  • 701 – 970 zł/na osobę: 600 zł

 

2. Zwiększenie socjalnego – I semestr: 150 zł

 

3. Zwiększenie socjalnego – małżonek/dziecko – I semestr: 150 zł

 

4. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych: przedziały w zależności od orzeczonego stopnia niepełnosprawności

  • niepełnosprawność w stopniu lekkim: 200 zł
  • niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym: 400 zł
  • niepełnosprawność w stopniu ciężkim: 600 zł

 

5.Stypendium Rektora dla najlepszych studentów: 930 zł (przyznawane dla 10% najlepszych studentów na roku)

 

6. Zapomoga:

  • zdarzenie losowe, które spowodowało przejściowe znalezienie się w trudnej sytuacji materialnej w wysokości do 1500 zł.
  • urodzenie dziecka do 2000 zł.
  • choroba nowotworowa studenta lub członka jego najbliższej rodziny oraz w przypadku śmierci członka najbliższej rodziny studenta do 3500 zł.

 

Wielkość fontu
Kontrast