Informacje

Regulamin:

 

 

Druki do pobrania:

 

Najważniejsze wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o dochodach za 2017 r. oraz wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej – wydruk z USOSweb,
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego za rok 2017 dla każdego pełnoletniego członka rodziny na osobnym druku,
 • zaświadczenie z ZUS-u o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich, którzy wykazali dochód za 2017 r. (w przypadku osób pobierających renty i emerytury z KRUS-u, działów specjalnych produkcji rolnej oraz działalności gospodarczej prowadzonej na KRUS przy gospodarstwie powyżej 6 hap  o zaświadczenie należy wystąpić do KRUS-u, a w przypadku rent i emerytur mundurowych do Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW),
 • zaświadczenia ze szkół i uczelni rodzeństwa uczącego się  w wieku 18 – 26 roku życia,
 • odpis aktu urodzenia rodzeństwa – dotyczy dzieci poniżej 18 roku życia,
 • zaświadczenia z Urzędu Pracy dla osób niezatrudnionych,
 • oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu za 2017 (jeśli zostały wykazane na oświadczeniu, to należy dostarczyć dokumenty potwierdzające jego wysokość),
 • zaświadczenie potwierdzające ubezpieczenie społeczne w KRUS oraz fakt pobierania lub nie pobierania zasiłków chorobowych z tego tytułu – w przypadku rolników.

 

Skład Wydziałowej Komisji Stypendialnej w roku akademickim 2018/2019:

 • Joanna Janus – przewodnicząca
 • Gabriela Domaradzka – wiceprzewodnicząca
 • Sławomir Łudzik – członek
 • Dorota Steg – koordynator ds. pomocy materialnej
 • Barbara Jyż – koordynator ds. pomocy materialnej, sekretarz Komisji

 

AKTUALNA KWOTA ZA 1 HA PRZELICZENIOWY ZA ROK 2017 WYNOSI 3399 ZŁ

Wielkość fontu
Kontrast