Stawki stypendialne

Stawki stypendialne 2018/2019 dla doktorantów

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniająca do uzyskania stypendium socjalnego w roku akademickim 2018/2019, nie może przekroczyć 1051 zł

 

Zapomoga

Kwota widełkowa od 300 zł do 800 zł we wszystkich przypadkach z wyjątkiem:

1) urodzenia dziecka lub śmierci członka najbliższej rodziny – 1000 zł
2) ciężkiej choroby członka najbliższej rodziny (krewnych I stopnia – rodziców, rodzeństwa, dziecka- oraz współmałżonka) – 1500 zł
3) ciężka choroba doktoranta – 2000 zł

 

Stypendium dla najlepszych doktorantów

Kwota  950 zł miesięcznie

Otrzymuje 10% najlepszych doktorantów z lat I – IV przedłużenia na każdym kierunku

Stypendium  dla doktoranta I roku jest przyznawane w oparciu o ranking ustalany podczas rekrutacji na Studia Doktoranckie

 

Stypendium socjalne

I próg                   dochód: 0 – 600 zł                            stypendium: 850 zł miesięcznie
II próg                  dochód: 601 – 1051 zł                      stypendium: 650 zł miesięcznie
Zwiększenie z tytułu zamieszkania w DS: 300 zł
Zwiększenie z tytułu zamieszkania w DS z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem: 400 zł
 

Stypendium dla niepełnosprawnych

Stopień niepełnosprawności: lekki                           stypendium: 500 zł miesięcznie
Stopień niepełnosprawności: umiarkowany             stypendium: 700 miesięcznie
Stopień niepełnosprawności: znaczny                     stypendium: 1000 zł miesięcznie
 

Stypendium doktoranckie

Kwota 1470 zł miesięcznie

 

Stypendium projakościowe

Kwota 900 zł miesięcznie

Wielkość fontu
Kontrast