Pomoc materialna

Wysokość świadczeń dla doktorantów:

Stypendium socjalne – semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021
maksymalna wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium
socjalne: 990 zł netto miesięcznie na członka rodziny):

  • próg I – dochód 0-400 zł – stypendium 770 zł miesięcznie;
  • próg II – dochód 401-990 zł – stypendium 690 zł miesięcznie.

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego wynosi 200 zł miesięcznie.

Stypendium Rektora w roku akademickim 2020/2021:

  • 800 zł miesięcznie.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych:

  • w stopniu lekkim – 200 zł miesięcznie
  • w stopniu umiarkowanym – 475 zł miesięcznie

w stopniu znacznym – 725 zł miesięcznie.

Zapomoga:

  • maksymalna wysokość do 2000 zł (jednorazowo);
  • w przypadku choroby nowotworowej studenta/członka najbliższej rodziny studenta lub śmierci najbliższego członka rodziny  – maksymalnie do 2500
    zł (jednorazowo).
Wielkość fontu
Kontrast