Tematy prac habilitacyjnych

Elżbieta Karczewska „Diagnostyka i rekomendowane schematy leczenia zakażenia Helicobacter pylori wobec problemu narastającej oporności szczepów na leki stosowane w terapii empirycznej”. Postępowanie habilitacyjne: 2017 r.

Wielkość fontu
Kontrast