Doktoraty

TEMATY PRAC DOKTORSKICH

Obronione

Irena Smaga-Maślanka
  Rola układu endokanabinoidowego w patogenezie depresji i w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych

Bartłomiej Rospond
  Poszukiwanie neurobiologicznego mechanizmu uzależnienia od pokarmu – wpływ cukrów i tłuszczów na ekspresję receptorów dopaminowych D2 w grzbietowym prążkowiu u szczurów.

Ewa Niedzielska-Andres
  Badania markerów aktywności układu glutaminianergicznego w przedklinicznej analizie podatności na uzależnienia od substancji psychostymulujących.

Bartosz Pomierny
  Ocena neurotoksycznego działania eterów glikolu etylenowego – badania in vitro oraz in vivo.

Weronika Krzyżanowska
  Modulacja transporterów układu glutaminergicznego przez ceftriakson i N-acetylocysteinę a rozwój tolerancji mózgu na niedokrwienie.

Karolina Matyjaszczyk
  Ocena właściwości fizykochemicznych i farmakokinetycznych nowych związków, pochodnych antybiotyków antracyklinowych.

Joanna Suraj
  Opracowanie panelu biomarkerów białkowych oraz ich zastosowanie do wieloparametrowej oceny czynności śródbłonka naczyniowego.

Agnieszka Kij
  Ocena profilu eikozanoidów w zwierzęcych modelach dysfunkcji śródbłonka naczyniowego.

W trakcie

Magda Smolik
  Badanie mechanizmów transportu i metabolizmu związków o działaniu przeciwnowotworowym w śródbłonku naczyniowym.

Paulina Janiszewska
  Profil kwasów tłuszczowych w mysim modelu raka sutka- aktywność doksorubicyny i nowych pochodnych w opracowanym modelu.

Józef Mizera
  Wpływ diety wysokotłuszczowej i wysokocukrowej matki na ekspresję i regulację aktywności kompleksu receptora NMDA w kontekście zaburzeń pamięci u potomstwa.

Mgr Alicja Maciejska
  Ocena aktywności komórek mikrogleju w modelu narażenia na benzofenonu – 3 – badania in vivo oraz in vitro.

Mgr Alicja Skórkowska
  Ocena neuroprotekcyjnego działania donora siarkowodoru, związku AP39, w modelu udaru niedokrwiennego mózgu – badania in vivo oraz vitro.

Mgr Jakub Jurczyk
Aktywność terapeutyczna nowych donorów siarkowodoru w modelu ogniskowego udaru niedokrwiennego

Mgr Małgorzata Piechaczek
Szlaki biotransformacji wybranych nowych substancji psychoaktywnych w aspekcie diagnostyki i leczenia zatruć ostrych

Wielkość fontu
Kontrast