Aktualności

W środę 18 stycznia br. na Wydziale Farmaceutycznym odbyło się seminarium pt. „Zielona Chemia w UJ CM”. Wydarzenie było zorganizowane przez przewodniczącego zespołu ds. Ekologii w UJ CM dr hab. Pawła Zagrodzkiego, prof. UJ oraz członka w/w zespołu prof. dr hab. Pawła Zajdla. 

 

                             

     
Zielona chemia jest koncepcją zakładającą projektowanie i przeprowadzanie procesów chemicznych w taki sposób, aby ograniczać używanie i powstawanie szkodliwych substancji. Celem seminarium była dyskusja nad możliwościami implementacji zasad zielonej chemii w działaniu laboratoriów analitycznych oraz syntetycznych. W pierwszej części spotkania prelegenci skupili się na ogólnych informacjach na temat zielonej chemii oraz metodach ewaluacji zieloności procesów analitycznych i nowoczesnych metod analitycznych w chemii sądowej i klinicznej. Druga część spotkania dotyczyła tematów z zastosowania chemii przepływowej i mechanochemii jako zielonych alternatyw dla klasycznych metod syntezy do otrzymania związków organicznych. 

Powyższa problematyka była dyskutowana w kontekście dążenia do zrównoważonego rozwoju na naszej uczelni. 

SEMINARIUM ,,ZIELONA CHEMIA W UJ CM”

Prelegentami seminarium byli: 

dr hab. Renata Wietecha-Posłuszny, prof. UJ, dr Paweł Nowak – Zakład Chemii Analitycznej Wydział Chemii UJ; 

dr hab. Paweł Zagrodzki, prof. UJ – Zakład Bromatologii Wydział Farmaceutyczny UJ CM; 

prof. dr hab. Paweł Zajdel, dr Vittorio Canale, mgr Wojciech Trybała – Katedra Chemii Organicznej Wydział Farmaceutyczny UJ CM. 

 


Dr Vittorio Canale wyróżniony prestiżową nagrodą ESMEC Alumni Award.

 

 

 

Miło nam poinformować, że dr Vittorio Canale, pracownik naukowy Katedry Chemii Organicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, otrzymał prestiżową nagrodę ESMEC Alumni Award.

ESMEC Alumni Award jest nagrodą ustanowioną przez Europejską Szkołę Chemii Medycznej w Urbino oraz Europejską Federację Chemii Medycznej i przyznawana jest co roku w uznaniu za osiągnięcia naukowe dla wyróżniających się naukowców w dziedzinie chemii medycznej w Europie.


W dniach 14-15 czerwca br. w Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences w Paryżu odbyło się sympozjum pt. “Antagoniści receptora serotoninowego typu 6: postęp w zrównoważonych metodach syntezy oraz nowe wskazania terapeutyczne”.

 

 

W dniach 14-15 czerwca br. w Centre Scientifique Académie Polonaise des Sciences w Paryżu odbyło się sympozjum pt. “Antagoniści receptora serotoninowego typu 6: postęp w zrównoważonych metodach syntezy oraz nowe wskazania terapeutyczne”. Wydarzenie było współorganizowane przez PAN Stację Naukową w Paryżu, Uniwersytet Jagielloński-Collegium Medicum, Instytut Biocząsteczek im. Maxa Mousserona (IBMM) Uniwersytetu w Montpellier oraz Instytut Genomiki Funkcjonalnej w Montpellier.

https://paris.pan.pl/events/antagonisci-receptora-serotoninowego-typu-6-postep-w-zrownowazonych-metodach-syntezy-oraz-nowe-wskazania-terapeutyczne/

Obszar badań nad chorobami neurodegeneracyjnymi i psychiatrycznymi jest jednym z głównych priorytetów badawczych programów Unii Europejskiej. Sympozjum, jako multidyscyplinarna platforma wymiany w obszarze chemii medycznej, biologii strukturalnej i molekularnej oraz farmakologii, była okazją do dyskusji nad kierunkami rozwoju nowych podejść terapeutycznych w leczeniu chorób ośrodkowego układu nerwowego. Aby opracować bardziej kompleksowe strategie poszukiwania związków o aktywności biologicznej, tematyka spotkania ogniskowała się wokół zwiększenia synergii między działaniami rozproszonych zespołów badawczych z różnych dziedzin.

Celem dwudniowego sympozjum była dyskusja nad osiągnięciami i wyzwaniami związanymi z opracowywaniem leków o zastosowaniu w leczeniu chorób cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących I) metod syntezy związków biologicznie aktywnych tj. chemii przepływowej i mechanochemii, II) nowych wskazań dla oryginalnych cząsteczek w chorobach neurodegeneracyjnych, psychiatrycznych i bólu neuropatycznym oraz III) analizy potencjalnych celów biologicznych dla rozwoju nowych leków do leczenia chorób o wieloczynnikowej etiologii. Powyższe cele były dyskutowane w kontekście zrównoważonego rozwoju społeczeństwa.

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum reprezentowali pracownicy Wydziału Farmaceutycznego: prof. dr hab. Paweł Zajdel, dr Katarzyna Grychowska, dr Vittorio Canale z Zakładu Chemii Organicznej oraz dr hab. Karolina Pytka, prof. UJ z Zakładu Farmakodynamiki. 

POSTER


Dr Monika Tarsa i dr Joanna Potaczek wyróżnione za szczególne zasługi dla społeczności studenckiej.

 

 

W dniu 31 maja 2022 w Auditorium Maximum UJ odbyło się Absolutorium Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Uroczystość była również okazją do złożenia podziękowań kadrze akademickiej i wręczenia pamiątkowych dyplomów. W uznaniu za zaangażowanie  w przekazywanie wiedzy oraz szczególne zasługi dla społeczności studenckiej wyróżniono dr Monikę Tarsę i dr Joannę Potaczek, starszych wykładowców z Katedry Chemii Organicznej.