Dydaktyka

FARMACJA

 

REGULAMIN ZALICZENIA PRZEDMIOTU „Chemia ogólna i nieorganiczna” 

Harmonogram ćwiczeńseminariów z przedmiotu „Chemia ogólna i nieorganiczna
dla I roku WF

 

 

 

ANALITYKA MEDYCZNA
 

REGULAMIN ZALICZENIA PRZEDMIOTU „Chemia ogólna i nieorganiczna”

Harmonogram ćwiczeńseminariów z przedmiotu „Chemia ogólna i nieorganiczna
dla I roku AM
 

 

REGULAMIN ZALICZENIA PRZEDMIOTU „Chemia analityczna”  

Harmonogram ćwiczeń z przedmiotu „Chemia analityczna” dla I roku AM  

Harmonogram seminariów z przedmiotu „Chemia analityczna” dla I roku AM

 

PRACE MAGISTERSKIE REALIZOWANE W 2023 r.

 

Wykonawca Temat Opiekun
Izabela Moździerz

Oznaczenie wybranych biopierwiastków metodą ASA w żywności i suplementach diety przeznaczonych dla niemowląt. 

Prof. dr hab. Włodzimierz Opoka

Magdalena Derleta
Oznaczenie wybranych biopierwiastków w usuniętych zatrzymanych trzecich zębach trzonowych pacjentów oraz w ich ślinie.

Prof. dr hab. Włodzimierz Opoka

Magdalena Maszloch  Optymalizacja warunków oznaczania kwasu chlorogenowego w suplementach diety.

Dr hab. Małgorzata Starek

Arkadiusz Banaczyk  Walidacja analitycznej procedury oznaczania cefazoliny z wykorzystaniem techniki chromatografii cienkowarstwowej z detekcją densytometryczną. Dr hab. Monika Dąbrowska

 

PRACE MAGISTERSKIE 2023/2024
 
Zapisy na wykonywanie prac magisterskich trwają od dnia 04.05.2023 do 21.05.2023 r. Kryterium przyjęcia do realizacji pracy magisterskiej jest średnia ocen z przedmiotów realizowanych w Katedrze oraz zainteresowanie analizą leków oraz suplementów diety. Osoby zainteresowane realizowaniem pracy magisterskiej w naszej Katedrze, mogą zgłaszać chęć zapisu osobiście, telefonicznie lub przesłać e-maila.