Dydaktyka

FARMACJA

 

REGULAMIN ZALICZENIA PRZEDMIOTU “Chemia ogólna i nieorganiczna” 

Harmonogram ćwiczeńseminariów z przedmiotu “Chemia ogólna i nieorganiczna
dla I roku WF

 

 

 

ANALITYKA MEDYCZNA
 

REGULAMIN ZALICZENIA PRZEDMIOTU “Chemia ogólna i nieorganiczna”

Harmonogram ćwiczeńseminariów z przedmiotu “Chemia ogólna i nieorganiczna
dla I roku AM
 

 

REGULAMIN ZALICZENIA PRZEDMIOTU “Chemia analityczna”  

Harmonogram ćwiczeń z przedmiotu “Chemia analityczna” dla I roku AM  

Harmonogram seminariów z przedmiotu “Chemia analityczna” dla I roku AM

 

PRACE MAGISTERSKIE REALIZOWANE W 2021 r.

 

Wykonawca Temat Opiekun
Dawid Drabicki Oznaczenie wybranych metali w Yerba mate metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej.

Prof. dr hab. Włodzimierz Opoka

Justyna Mikołajczyk Oznaczenie wybranych metali metodą ASA w preparatach dermatologicznych sporządzanych z dodatkiem surowców naturalnych.

Prof. dr hab. Włodzimierz Opoka

Małgorzata Maludzińska Analiza stabilności kompleksu celekoksybu z cyklodekstryną.

Dr hab. Małgorzata Starek

Marta Trybuszewska Badanie szybkości degradacji cimikoksybu w mieszaninach wielolekowych. Dr hab. Małgorzata Starek
Karolina Szczerbik Optymalizacja warunków oznaczania ceftobiprolu w złożonej matrycy. Dr hab. Monika Dąbrowska
Anna Szczybyło Analityczna ocena jakości preparatów farmaceutycznych zawierających w składzie kwasy Omega-6 i Omega-9. Dr hab. Monika Dąbrowska
Martyna Dudka Badanie wpływu modyfikacji faz ruchomych w TLC na wartości parametrów retencyjnych wybranych leków działających na układ nerwowy Dr Anna Maślanka
Justyna Ożóg Techniki analityczne stosowane w oznaczaniu wybranych biopierwiastków w tkankach i płynach ustrojowych człowieka Dr Joanna Piotrowska

 

PRACE MAGISTERSKIE 2021/2022
 
Zapisy  na wykonywanie prac magisterskich trwają do dnia 21.05.2021 r.  Kryterium przyjęcia do realizacji pracy magisterskiej jest średnia ocen z przedmiotów realizowanych w Katedrze oraz zainteresowanie analizą leków oraz suplementów diety.
Wielkość fontu
Kontrast