Zakład Chemii Analitycznej

Kierownik: dr hab. Urszula Hubicka

 

Zakład Chemii Analitycznej

Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński

ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

tel. (012) 620-54-80
fax: (012) 620-54-95

kcnia@cm-uj.krakow.pl