Pracownicy

        email: mfmalaws@cyf-kr.edu.pl

        tel: 012 620 54 50

        email: anna.wieckowska@uj.edu.pl

        tel: 012 620 54 65

        email: justyna.godyn@uj.edu.pl

        tel: 012 620 54 65

        email: dawid.paneck@gmail.com

        tel: 012 620 54 55

        email: natalia.guzior@uj.edu.pl

        tel: 012 620 54 65

        email: paulus.kowalczyk@uj.edu.pl

        email: tomasz.wichur@gmail.com

        tel: 012 620 54 65

        email: pasieka.ann@gmail.com

  • Mgr Izabella Góral (doktorant)

        email: izabella.goral@doctoral.uj.edu.pl

 

 

Grupa modelowania molekularnego

        email: marek.bajda@uj.edu.pl

        tel: 012 620 54 52

        email: kamil.latka@doctoral.uj.edu.pl

        tel: 012 620 54 52

        email: jedrzej.kukulowicz@doctoral.uj.edu.pl

email: dorota.stary@doctoral.uj.edu.pl

  • Dr Jakub Jończyk (współpracownik)

 

 

Byli współpracownicy:

Wielkość fontu
Kontrast