Koło Nowoczesnej Chemii Leków

Koło Nowoczesnej Chemii Leków

 

Jednostka macierzysta

Zakład Fizykochemicznej Analizy Leku
Katedry Chemii Farmaceutycznej

Kierownik: Prof. dr hab. Barbara Malawska

 

Opiekun koła

Dr hab. Marek Bajda, prof. UJ

 

Opis działalności

Koło Nowoczesnej Chemii Leków powstało z inicjatywy studentów w roku akademickim 2001/2002. Członkowie Koła biorą aktywny udział w działalności naukowo-badawczej Katedry i Zakładu, współuczestnicząc w pracach eksperymentalnych wykonywanych przez pracowników. Celem działania Koła jest poszerzenie wiadomości z zakresu wszystkich aspektów projektowania i otrzymywania nowych związków biologicznie aktywnych. Forma działalności jest wypracowywania wspólnie, a tematyka, choć wiąże się częściowo z pracami magisterskimi, nie ogranicza się tylko do nich. Problematyka podejmowana w ramach pracy Koła Naukowego obejmuje techniki modelowania molekularnego z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego, badania właściwości fizykochemicznych i biologicznych oraz syntezę organiczną nowych związków o spodziewanej aktywności. Podsumowaniem pracy studentów w Kole są artykuły w czasopismach naukowych oraz wystąpienia na licznych konferencjach naukowych zarówno krajowych jak i zagranicznych.

 

Najważniejsze osiągnięcia naukowe Koła

  • Publikacja artykułów naukowych w czasopismach: „Farmacja Polska”, „Biomedical Chromatography”, „Archiv der Pharmazie” oraz „Bioorganic Chemistry”
  • Realizacja projektów naukowych w ramach Grantów studenckich UJ CM w roku 2011, 2012, 2014 i 2019
  • Coroczna prezentacja wyników prac badawczych na międzynarodowej konferencji ,,International Medical Students’ Conference’’
  • Udział w konferencjach Conversatory on Medicinal Chemistry oraz Joint Meeting on Medicinal Chemistry
  • Wyróżnienia prezentacji na konferencji ,,International Medical Students’ Conference’’ w latach 2006, 2009 i 2010
  • Wykonanie badań modelowania cząsteczkowego w ramach nawiązanej współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi

 

Kontakt

Dr hab. Marek Bajda, prof. UJ
Zakład Fizykochemicznej Analizy Leku UJCM
e-mail: marek.bajda@uj.edu.pl
tel. +48 12 620 54 52

 

Wielkość fontu
Kontrast