Realizowane projekty

Finansowanie ze środków Narodowego Centrum Nauki

  1. Wielofunkcyjne inhibitory beta-secretazy o właściwościach hamujących agregację neurotoksycznego peptydu beta-amyloidu i białka tau (Opus nr 2016/21/B/NZ7/01744)

  2. Pochodne aminokwasów – inhibitory wychwytu zwrotnego GABA o aktywności przeciwbólowej (OPUS 2014/15/B/NZ7/00930)

  3. Modelowanie struktury transporterów kwasu gamma-aminomasłowego jako istotnego celu biologicznego i terapeutycznego (Sonata nr 2016/23/D/NZ7/01172)

  4. Nowe ligandy wielofunkcyjne hamujące cholinoesterazy i blokujące receptory 5-HT6 – projektowanie, synteza i badania farmakologiczne związków o potencjalnym działaniu prokognitywnym (Sonata nr 2016/23/D/NZ7/01328)

 

 

Finansowanie ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

  1. Nowe reaktywatory butyrylocholinoesterazy jako pseudo-katalityczne wymiatacze związków fosforoorganicznych (V4-Korea Joint Research Program nr V4-Korea-I/18/2018)

 

 

Finansowanie ze środków z subwencji na utrzymanie
i rozwój potencjału badawczego

  1. Synteza bloków budulcowych hamujących agregację białka tau jako pożytecznych narzędzi w otrzymywaniu ligandów wielofunkcyjnych o potencjalnym wpływie na chorobę Alzheimera (N42/DBS/000061)

  2. Projektowanie i synteza nowych związków oligopeptydowych o potencjalnym działaniu antybakteryjnym (N42/DBS/000022)

  3. Badania modelowania molekularnego nad przeciwdziałaniem nieodwracalnemu blokowaniu acetylocholinoesterazy przez związki fosfoorganiczne (K/DSC/005317)

  4. Modelowanie struktury transportera glicynowego GlyT1 wraz z analizą sposobu wiązania ligandów (N42/DBS/000015)
Wielkość fontu
Kontrast