Realizowane projekty

Finansowanie ze środków Narodowego Centrum Nauki

 

 1. Ligandy wielofunkcyjne szansą na zatrzymanie błędnego koła tauopatii i procesów neurozapalnych w chorobie Alzheimera: poszukiwanie dualnych inhibitorów kinaz GSK-3β i IKK-β (Sonata Bis 2019/34/E/NZ7/00090),

 2. Nowe lekopodobne ligandy wielofunkcyjne działające na cele biologiczne związane z objawami i przyczynami choroby Alzheimera (Preludium 2020/37/N/NZ7/01081),

 3. Opracowanie i walidacja nowej metody in vitro badania przepuszczalności związków przez barierę krew-mózg, z innowacyjnym wykorzystaniem elektrochromatografii kapilarnej (Miniatura 2020/04/X/NZ7/00190),

 4. Wielofunkcyjne inhibitory beta-secretazy o właściwościach hamujących agregację neurotoksycznego peptydu beta-amyloidu i białka tau (Opus nr 2016/21/B/NZ7/01744),

 5. Nowe ligandy wielofunkcyjne hamujące cholinoesterazy i blokujące receptory 5-HT6 – projektowanie, synteza i badania farmakologiczne związków o potencjalnym działaniu prokognitywnym (Sonata nr 2016/23/D/NZ7/01328).

 

 

Finansowanie ze środków z subwencji na utrzymanie
i rozwój potencjału badawczego

 

 1. Synteza bloków budulcowych hamujących agregację białka tau jako pożytecznych narzędzi w otrzymywaniu ligandów wielofunkcyjnych o potencjalnym wpływie na chorobę Alzheimera,

 2. Badanie przepuszczalności związków przez barierę krew-mózg, metodą in vitro z zastosowaniem techniki elektroforezy kapilarnej,

 3. Modelowanie struktury transportera glicynowego GlyT1 wraz z analizą sposobu wiązania ligandów,

 4. Badania nad otrzymywaniem stereoizomerów N-benzyloamidowych pochodnych kwasu gamma-aminomasłowego jako ligandów o potencjalnej aktywności hamującej wychwyt zwrotny GABA,

 5. Projektowanie i synteza nowych związków oligopeptydowych o potencjalnym działaniu antybakteryjnym,

 6. Badanie właściwości antyoksydacyjnych i zdolności do chelatowania wybranych jonów metali w poszukiwaniu ligandów wielofunkcyjnych przeciw chorobie Alzheimera.
Wielkość fontu
Kontrast