Publikacje

Spis publikacji od utworzenia Zakładu Fizykochemicznej Analizy Leku

 

2020

 • Więckowska, A.; Szałaj, N.; Góral, I.;, Bucki, A.; Latacz, G.; Kiec-Kononowicz, K.; Bautista-Aguilera, O.M.; Romero, A.; Ramos, E.; Egea, J.; Farré Alíns, V.; González-Rodríguez, Á.; López-Munoz, F.; Chioua, M.; Marco-Contelles, J. In Vitro and In Silico ADME-Tox Profiling and Safety Significance of Multifunctional Monoamine Oxidase Inhibitors Targeting Neurodegenerative Diseases. ACS Chem. Neurosci. 2020, 11, 3793-3801
 • Szałaj, N.; Godyń, J.; Jończyk, Jakub.; Pasieka, A.; Panek, D.; Wichur, T.; Więckowski, K.; Zaręba, P.; Bajda, M.; Pislar, A.; Malawska, B.; Sabate, R.; Więckowska, A. Multidirectional in vitro and in cellulo studies as a tool for identification of multi-target-directed ligands aiming at symptoms and causes of Alzheimer’s disease. J Enzyme Inhib. Med. Chem. 2020, 35, 1944-1952.
 • Śniecikowska, J.; Gluch-Lutwin, M.; Bucki, A.; Więckowska, A.; Siwek, A.; Jastrzebska-Wiesek, M.; Partyka, A.; Wilczyńska, D.; Pytka, K.; Latacz, G.; Przejczowska-Pomierny, K.; Wyska, E.; Wesołowska, A.; Pawłowski, M.; Newman-Tancredi, A.; Kołaczkowski, M. Discovery of novel pERK1/2- or β-Arrestin-Preferring 5-HT1A Receptor Biased Agonists: Diversified Therapeutic-Like vs. Side Effects Profile. J. Med. Chem. 2020, 63, 10946-10971.
 • Wichur, T.; Więckowska, A.; Więckowski, K.; Godyń, J.; Jończyk, J.; Del Rio Valdivieso, A.; Panek, D.; Pasieka, A.; Sabat, R.; Knez, D.; Gobec, S.; Malawska, B. 1-Benzylpyrrolidine-3-amine-based BuChE inhibitors with anti-aggregating, antioxidant and metal-chelating properties as multifunctional agents against Alzheimer’s disease. Eur. J. Med. Chem. 2020, 187, 111916.
 • Jończyk, J.; Godyń, J.; Stawarska, E.; Morak-Młodawska, B.; Jeleń, M.; Pluta, K.; Malawska, B. Dual Action of Dipyridothiazine and Quinobenzothiazine Derivatives – Anticancer and Cholinesterase-Inhibiting Activity. Molecules 2020, 25, 11.
 • Łątka, K.; Jończyk, J.; Bajda, M. γ-Aminobutyric acid transporters as relevant biological target : Their function, structure, inhibitors and role in the therapy of different diseases. International Journal of Biological Macromolecules. 2020, 158, 750-772.
 • Pasieka, A.; Panek, D.; Malawska, B. Multifunctional Ligand Approach : Search for Effective Therapy Against Alzheimers Disease. Alzheimers disease: drug discovery. Exon Publications, 2020, 181-203, Chapter 11
 • Czarnecka, K.; Girek, M.; Wójtowicz, P.; Kręcisz, P.; Skibiński, R.; Jończyk, J.; Łątka, K.; Bajda, M.; Walczak, A.; Galita, G.; Kabziński, J.; Majsterek, I.; Szymczyk, P.; Szymański, P. New Tetrahydroacridine Hybrids with Dichlorobenzoic Acid Moiety Demonstrating Multifunctional Potential for the Treatment of Alzheimers Disease. International Journal of Molecular Sciences, 2020, 21, 11.
 • Godyń, J.; Gucwa, D.; Kobrlova, T.; Novak, M.; Soukup, O.; Malawska, B.; Bajda, M. Novel Application of Capillary Electrophoresis With a Liposome Coated Capillary for Prediction of Blood-Brain Barrier Permeability. Talanta, 2020, 217.
 • Zaręba, P.; Gryzło, B.; Malawska, K.; Sałat, K.; Hofner, G.C.; Nowaczyk, A.; Fijałkowski, Ł.; Rapacz, A.; Podkowa, A.; Furgała, A.; Żmudzki, P.; Wanner, K.T.; Malawska, B.; Kulig, K. Novel mouse GABA uptake inhibitors with enhanced inhibitory activity toward mGAT3/4 and their effect on pain threshold in mice. Eur. J. Med. Chem. 2020, 188.
 • Łażewska, D.; Bajda, M.; Kaleta, M.; Zaręba, P.; Doroz-Płonka, A.; Siwek, A.; Alachkar, A.; Mogilski, S.; Saad, A.; Kuder, K.; Olejarz-Maciej, A.; Godyń, J.; Stary, D.; Sudoł, S.; Więcek, M.; Latacz, G.; Walczak, M.; Handzlik, J.; Sadek, B.; Malawska, B.; Kieć-Kononowicz, K. Rational design of new multitarget histamine H3 receptor ligands as potential candidates for treatment of Alzheimer’s disease. Eur. J. Med. Chem. 2020, 207.
 • Bajda, M.; Łażewska, D.; Godyń, J.; Zaręba, P.; Kuder, K.; Hagenow, S.; Łątka, K.; Stawarska, E.; Stark, H.; Kieć-Kononowicz, K.; Malawska, B. Search for new multi-target compounds against Alzheimers disease among histamine H3 receptor ligands. Eur. J. Med. Chem. 2020, 183.
 • Łątka, K.; Jończyk, J.; Bajda, M. Structure modeling of γ-aminobutyric acid transporters Molecular basics of ligand selectivity. International Journal of Biological Macromolecules. 2020, 158, 1380-1389.
 • Góral, I.; Łątka, K.; Bajda, M. Structure Modeling of the Norepinephrine Transporter. Biomolecules, 2020, 10, 1.
 • Więckowska, A. Leki o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym. [W: Leki działające na ośrodkowy układ nerwowy]. Chemia leków. Wydanie 1. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020, 198-232.
 • Malawska, B. Leki wpływające na wegetatywny układ nerwowy. Chemia leków. Wydanie 1. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020, 233-284.
 • Malawska, B. Leki o działaniu przeciwhistaminowym. Chemia leków. Wydanie 1. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020, 297-320.
 • Bajda, M. Leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi. [W: Leki działające na układ krążenia i wpływające na krzepliwość krwi]. Chemia leków. Wydanie 1. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020, 369-390.
 • Bajda, M. Leki o działaniu moczopędnym (diuretyki). Chemia leków. Wydanie 1. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020, 463-475.

 

2019

 • Zaręba, P.; Gryzło, B.; Mazur, G.; Malawska, B. Development, Recent Achievements and Current Directions of Research into GABA Uptake Inhibitors. Curr. Med. Chem. 2019, 26.
 • Jadhav, S.; Avila, J.; Schöll, M.; Kovacs, G. G.; Kövari, E.; Skrabana, R.; Evans, L. D.; Kontsekova, E.; Malawska, B.; de Silva, R.; Buee, L.; Zilka, N. A Walk through Tau Therapeutic Strategies. Acta Neuropathol. Commun. 2019, 7 (1), 22.
 • Jończyk, J.; Lodarski, K.; Staszewski, M.; Godyń, J.; Zaręba, P.; Soukup, O.; Janockova, J.; Korabecny, J.; Sałat, K.; Malikowska-Racia, N.; Hebda, M.; Szałaj, N.; Filipek, B.; Walczyński, K.; Malawska, B.; Bajda, M. Search for Multifunctional Agents against Alzheimer’s Disease among Non-Imidazole Histamine H3 Receptor Ligands. In Vitro and in Vivo Pharmacological Evaluation and Computational Studies of Piperazine Derivatives. Bioorg. Chem. 2019, 90, 103084.
 • Bajda, M.; Łażewska, D.; Godyń, J.; Zaręba, P.; Kuder, K.; Hagenow, S.; Łątka, K.; Stawarska, E.; Stark, H.; Kieć-Kononowicz, K.; Malawska, B. Search for New Multi-Target Compounds against Alzheimer’s Disease among Histamine H3 Receptor Ligands. Eur. J. Med. Chem. 2019, 185, 111785.
 • Czarnecka, K.; Girek, M.; Kręcisz, P.; Skibiński, R.; Łątka, K.; Jończyk, J.; Bajda, M.; Kabziński, J.; Majsterek, I.; Szymczyk, P.; Szymański, P. Discovery of New Cyclopentaquinoline Analogues as Multifunctional Agents for the Treatment of Alzheimer’s Disease. Int. J. Mol. Sci. 2019, 20 (3), 498.
 • Zagórska, A.; Partyka, A.; Bucki, A.; Kołaczkowski, M.; JastrzębskaWięsek, M.; Czopek, A.; Siwek, A.; GłuchLutwin, M.; Bednarski, M.; Bajda, M.; Jończyk, J.; Piska, K.; Koczurkiewicz, P.; Wesołowska, A.; Pawłowski, M. Characteristics of Metabolic Stability and the Cell Permeability of 2pyrimidinylpiperazinylalkyl Derivatives of 1Himidazo[2,1 f ]Purine2,4(3 H ,8 H )dione with Antidepressant and Anxiolyticlike Activities. Chem. Biol. Drug Des. 2019, 93 (4), 511–521.
 • Shahzad, S. A.; Yar, M.; Khan, Z. A.; Shahzadi, L.; Naqvi, S. A. R.; Mahmood, A.; Ullah, S.; Shaikh, A. J.; Sherazi, T. A.; Bale, A. T.; Kukułowicz, J.; Bajda, M. Identification of 1,2,4-Triazoles as New Thymidine Phosphorylase Inhibitors: Future Anti-Tumor Drugs. Bioorg. Chem. 2019, 85, 209–220.
 • Viswanadhapalli, S.; Luo, Y.; Sareddy, G. R.; Santhamma, B.; Zhou, M.; Li, M.; Ma, S.; Sonavane, R.; Pratap, U. P.; Altwegg, K. A.; Li, X.; Chang, A.; Chávez-Riveros, A.; Dileep, K. V.; Zhang, K. Y. J.; Pan, X.; Murali, R.; Bajda, M.; Raj, G. V.; Brenner, A. J.; Manthati, V.; Rao, M. K.; Tekmal, R. R.; Nair, H. B.; Nickisch, K. J.; Vadlamudi, R. K. EC359: A First-in-Class Small-Molecule Inhibitor for Targeting Oncogenic LIFR Signaling in Triple-Negative Breast Cancer. Mol. Cancer Ther. 2019, 18 (8), 1341–1354.
 • Marcinkowska, M.; Bucki, A.; Panek, D.; Siwek, A.; Fajkis, N.; Bednarski, M.; Zygmunt, M.; Godyń, J.; Del Rio Valdivieso, A.; Kotańska, M.; Kołaczkowski, M.; Więckowska, A. AntiAlzheimer’s Multitargetdirected Ligands with Serotonin 5HT 6 Antagonist, Butyrylcholinesterase Inhibitory, and Antioxidant Activity. Arch. Pharm. (Weinheim). 2019, 352 (7), 1900041.
 • Gniazdowska, E.; Koźmiński, P.; Halik, P.; Bajda, M.; Czarnecka, K.; Mikiciuk-Olasik, E.; Masłowska, K.; Rogulski, Z.; Cheda, Ł.; Kilian, K.; Szymański, P. Synthesis, Physicochemical and Biological Evaluation of Tacrine Derivative Labeled with Technetium-99m and Gallium-68 as a Prospective Diagnostic Tool for Early Diagnosis of Alzheimer’s Disease. Bioorg. Chem. 2019, 91, 103136.
 • Sniecikowska, J.; Gluch-Lutwin, M.; Bucki, A.; Więckowska, A.; Siwek, A.; Jastrzebska-Wiesek, M.; Partyka, A.; Wilczyńska, D.; Pytka, K.; Pociecha, K.; Cios, A.; Wyska, E.; Wesołowska, A.; Pawłowski, M.; Varney, M. A.; Newman-Tancredi, A.; Kolaczkowski, M. Novel Aryloxyethyl Derivatives of 1-(1-Benzoylpiperidin-4-Yl)Methanamine as the Extracellular Regulated Kinases 1/2 (ERK1/2) Phosphorylation-Preferring Serotonin 5-HT 1A Receptor-Biased Agonists with Robust Antidepressant-like Activity. J. Med. Chem. 2019, 62 (5), 2750–2771.

 

2018

 • Panek, D.; Więckowska, A.; Jończyk, J.; Godyń, J.; Bajda, M.; Wichur, T.; Pasieka, A.; Knez, D.; Pišlar, A.; Korabecny, J.; Soukup, O.; Sepsova, V.; Sabaté, R.; Kos, J.; Gobec, S.; Malawska, B. Design, Synthesis, and Biological Evaluation of 1-Benzylamino-2-Hydroxyalkyl Derivatives as New Potential Disease-Modifying Multifunctional Anti-Alzheimer’s Agents. ACS Chem. Neurosci. 2018, 9 (5), 1074–1094.
 • Panek, D.; Więckowska, A.; Pasieka, A.; Godyń, J.; Jończyk, J.; Bajda, M.; Knez, D.; Gobec, S.; Malawska, B. Design, Synthesis, and Biological Evaluation of 2-(Benzylamino-2-Hydroxyalkyl)Isoindoline-1,3-Diones Derivatives as Potential Disease-Modifying Multifunctional Anti-Alzheimer Agents. Molecules 2018, 23 (2), 347.
 • Bajda, M.; Łątka, K.; Hebda, M.; Jończyk, J.; Malawska, B. Novel Carbamate Derivatives as Selective Butyrylcholinesterase Inhibitors. Bioorg. Chem. 2018, 78, 29–38.
 • Więckowska, A.; Wichur, T.; Godyń, J.; Bucki, A.; Marcinkowska, M.; Siwek, A.; Więckowski, K.; Zaręba, P.; Knez, D.; Głuch-Lutwin, M.; Kazek, G.; Latacz, G.; Mika, K.; Kołaczkowski, M.; Korabecny, J.; Soukup, O.; Benkova, M.; Kieć-Kononowicz, K.; Gobec, S.; Malawska, B. Novel Multitarget-Directed Ligands Aiming at Symptoms and Causes of Alzheimer’s Disease. ACS Chem. Neurosci. 2018, 9 (5), 1195–1214.
 • Czarnecka, K.; Girek, M.; Maciejewska, K.; Skibiński, R.; Jończyk, J.; Bajda, M.; Kabziński, J.; Sołowiej, P.; Majsterek, I.; Szymański, P. New Cyclopentaquinoline Hybrids with Multifunctional Capacities for the Treatment of Alzheimer’s Disease. J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 2018, 33 (1), 158–170.
 • Rehman, T. U.; Riaz, S.; Khan, I. U.; Ashraf, M.; Bajda, M.; Gawalska, A.; Yar, M. Novel Pyridine-2,4,6-Tricarbohydrazide Thiourea Compounds as Small Key Organic Molecules for the Potential Treatment of Type-2 Diabetes Mellitus: In Vitro Studies against Yeast α– and β-Glucosidase and in Silico Molecular Modeling. Arch. Pharm. (Weinheim). 2018, 351 (1), 1700236.
 • Czarnecka, K.; Chufarova, N.; Halczuk, K.; Maciejewska, K.; Girek, M.; Skibiński, R.; Jończyk, J.; Bajda, M.; Kabziński, J.; Majsterek, I.; Szymański, P. Tetrahydroacridine Derivatives with Dichloronicotinic Acid Moiety as Attractive, Multipotent Agents for Alzheimer’s Disease Treatment. Eur. J. Med. Chem. 2018, 145, 760–769.
 • Bajda, M.; Chłoń-Rzepa, G.; Żmudzki, P.; Czopek, A.; Stanisz-Wallis, K.; Łątka, K.; Pawłowski, M.; Zagórska, A. Determination of Ligand Efficiency Indices in a Group of 7H-Purine-2,6-Dione Derivatives with Psychotropic Activity Using Micellar Electrokinetic Chromatography. Electrophoresis 2018, 39 (19), 2446–2453.
 • Łażewska, D.; Olejarz-Maciej, A.; Kaleta, M.; Bajda, M.; Siwek, A.; Karcz, T.; Doroz-Płonka, A.; Cichoń, U.; Kuder, K.; Kieć-Kononowicz, K. 4-Tert-Pentylphenoxyalkyl Derivatives – Histamine H3 Receptor Ligands and Monoamine Oxidase B Inhibitors. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2018, 28 (23–24), 3596–3600.
 • Kotańska, M.; Kulig, K.; Marcinkowska, M.; Bednarski, M.; Malawska, K.; Zaręba, P. Metabolic Benefits of 1-(3-(4-(o-Tolyl)Piperazin-1-Yl)Propyl)Pyrrolidin-2-One: A Non-Selective α-Adrenoceptor Antagonist. J. Endocrinol. Invest. 2018, 41 (5), 609–619.
 • Salat, K.; Gryzlo, B.; Kulig, K. Experimental Drugs for Neuropathic Pain. Curr. Neuropharmacol. 2018, 16 (8), 1193–1209.
 • Szałaj, N.; Lu, L.; Benediktsdottir, A.; Zamaratski, E.; Cao, S.; Olanders, G.; Hedgecock, C.; Karlén, A.; Erdélyi, M.; Hughes, D.; Mowbray, S. L.; Brandt, P. Boronic Ester-Linked Macrocyclic Lipopeptides as Serine Protease Inhibitors Targeting Escherichia Coli Type I Signal Peptidase. Eur. J. Med. Chem. 2018, 157, 1346–1360.

 

2017

 • Panek, D.; Wichur, T.; Godyń , J.; Pasieka, A.; Malawska, B. Advances toward Multifunctional Cholinesterase and β-Amyloid Aggregation Inhibitors. Future Med. Chem. 2017, 9 (15), 1835–1854.
 • Panek, D.; Więckowska, A.; Wichur, T.; Bajda, M.; Godyń, J.; Jończyk, J.; Mika, K.; Janockova, J.; Soukup, O.; Knez, D.; Korabecny, J.; Gobec, S.; Malawska, B. Design, Synthesis and Biological Evaluation of New Phthalimide and Saccharin Derivatives with Alicyclic Amines Targeting Cholinesterases, Beta-Secretase and Amyloid Beta Aggregation. Eur. J. Med. Chem. 2017, 125, 676–695.
 • Jończyk, J.; Malawska, B.; Bajda, M. Hybrid Approach to Structure Modeling of the Histamine H3 Receptor: Multi-Level Assessment as a Tool for Model Verification. PLoS One 2017, 12 (10), e0186108.
 • Godyń, J.; Hebda, M.; Więckowska, A.; Więckowski, K.; Malawska, B.; Bajda, M. Lipophilic Properties of Anti-Alzheimer’s Agents Determined by Micellar Electrokinetic Chromatography and Reversed-Phase Thin-Layer Chromatography. Electrophoresis 2017, 38 (9–10), 1268–1275.
 • Malawska, K.; Rak, A.; Gryzło, B.; Sałat, K.; Michałowska, M.; Żmudzka, E.; Lodarski, K.; Malawska, B.; Kulig, K. Search for New Potential Anticonvulsants with Anxiolytic and Antidepressant Properties among Derivatives of 4,4-Diphenylpyrrolidin-2-One. Pharmacol. Rep. 2017, 69 (1), 105–111.
 • Czarnecka, K.; Szymański, P.; Girek, M.; Mikiciuk-Olasik, E.; Skibiński, R.; Kabziński, J.; Majsterek, I.; Malawska, B.; Jończyk, J.; Bajda, M. Tetrahydroacridine Derivatives with Fluorobenzoic Acid Moiety as Multifunctional Agents for Alzheimer’s Disease Treatment. Bioorg. Chem. 2017, 72, 315–322.
 • Dgachi, Y.; Sokolov, O.; Luzet, V.; Godyń, J.; Panek, D.; Bonet, A.; Martin, H.; Iriepa, I.; Moraleda, I.; García-Iriepa, C.; Janockova, J.; Richert, L.; Soukup, O.; Malawska, B.; Chabchoub, F.; Marco-Contelles, J.; Ismaili, L. Tetrahydropyranodiquinolin-8-Amines as New, Non Hepatotoxic, Antioxidant, and Acetylcholinesterase Inhibitors for Alzheimer’s Disease Therapy. Eur. J. Med. Chem. 2017, 126, 576–589.
 • Bajda, M.; Filipek, S. Computational Approach for the Assessment of Inhibitory Potency against Beta-Amyloid Aggregation. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2017, 27 (2), 212–216.
 • Gniazdowska, E.; Koźmiński, P.; Wasek, M.; Bajda, M.; Sikora, J.; Mikiciuk-Olasik, E.; Szymański, P. Synthesis, Physicochemical and Biological Studies of Technetium-99m Labeled Tacrine Derivative as a Diagnostic Tool for Evaluation of Cholinesterase Level. Bioorg. Med. Chem. 2017, 25 (3), 912–920.
 • Sałat, K.; Podkowa, A.; Malikowska, N.; Kern, F.; Pabel, J.; Wojcieszak, E.; Kulig, K.; Wanner, K. T.; Strach, B.; Wyska, E. Novel, Highly Potent and in Vivo Active Inhibitor of GABA Transporter Subtype 1 with Anticonvulsant, Anxiolytic, Antidepressant and Antinociceptive Properties. Neuropharmacology 2017, 113 (Pt A), 331–342.
 • De Rosa, M.; Lu, L.; Zamaratski, E.; Szałaj, N.; Cao, S.; Wadensten, H.; Lenhammar, L.; Gising, J.; Roos, A. K.; Huseby, D. L.; Larsson, R.; Andrén, P. E.; Hughes, D.; Brandt, P.; Mowbray, S. L.; Karlén, A. Design, Synthesis and in Vitro Biological Evaluation of Oligopeptides Targeting E. Coli Type I Signal Peptidase (LepB). Bioorg. Med. Chem. 2017, 25 (3), 897–911.
 • Szymańska, E.; Chałupnik, P.; Johansen, T. N.; Nielsen, B.; Cuñado Moral, A. M.; Pickering, D. S.; Więckowska, A.; Kieć-Kononowicz, K. Aryl- and Heteroaryl-Substituted Phenylalanines as AMPA Receptor Ligands. Chem. Biol. Drug Des. 2017, 90 (6), 1271–1281.

 


Wielkość fontu
Kontrast