Zakład Fizykochemicznej Analizy Leku

Kierownik: dr hab. Anna Więckowska, prof. UJ

 

Zakład Fizykochemicznej Analizy Leku

Katedra Chemii Farmaceutycznej

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński

ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

tel.: 012 620 54 50
fax: 012 657 02 62

 

e-mail: anna.wieckowska@uj.edu.pl

 


Wielkość fontu
Kontrast