Koło naukowe

Drug Discovery Students Science Club

 

Jednostka macierzysta

Zakład Chemii Leków
Katedry Chemii Farmaceutycznej

Kierownik: Prof. dr hab. Marcin Kołaczkowski

 

Opiekun koła

Dr hab. Agnieszka Zagórska

 

w rozbudowie…

Wielkość fontu
Kontrast