Dydaktyka

Rok akademicki 2021/2022

Kryteria przyjęcia studentów do realizacji prac magisterskich w Katedrze Chemii Farmaceutycznej UJCM

Chemia leków (Informacja dla osób powtarzających)

Harmonogram grupy powtarzającej:

Seminarium – wtorek
23.11.2021 8.15-10.30 sala 1/1D
14.12.2021 8.15-10.30 sala 1/1D
11.01.2022 8.15-10.30 sala 1/1D

Ćwiczenia:
piątki od 11.15-15.45

Wielkość fontu
Kontrast