Zakład Chemii Leków

Kierownik: dr hab. Marcin Kołaczkowski, prof. UJ

 

Katedra Chemii Farmaceutycznej

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński

ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

tel./fax. 012 620-54-50

 

Sekretariat: mgr Karolina Dobosz

 

 

Wielkość fontu
Kontrast