Zakład Chemii Leków

Kierownik: Prof. dr hab. Marcin Kołaczkowski

 

Katedra Chemii Farmaceutycznej

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński

ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

tel./fax. 012 620-54-50

 

Sekretariat: mgr Karolina Dobosz

karolina.dobosz@uj.edu.pl

 

 

Wielkość fontu
Kontrast