Wydziałowe Komisje na kadencję 2016-2020

Pełnomocnicy:

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Farmaceutycznego ds. Doskonalenia Jakości Kształcenia

dr hab. Urszula Hubicka

e-mail: urszula.hubicka@uj.edu.pl

 

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Farmaceutycznego ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia

dr Grzegorz Żuchowski

e-mail: grzegorz.zuchowski@uj.edu.pl

 

Pełnomocnik ds. systemu USOS na Wydziale Farmaceutycznym

dr Grzegorz Żuchowski

e-mail: grzegorz.zuchowski@uj.edu.pl

 

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

 • dr hab. Agnieszka Skowron – prodziekan ds. studenckich Wydziału Farmaceutycznego UJCM, przewodnicząca WZJK
 • dr hab. Urszula Hubicka – pełnomocnik ds. doskonalenia jakości kształcenia Wydziału Farmaceutycznego, wiceprzewodnicząca WZJK
 • dr hab. Jadwiga Handzlik, prof. UJ – członek zespołu
 • dr hab. Małgorzata Knapik-Czajka – kierownik kierunku analityka medyczna, członek zespołu
 • prof. dr hab. Elżbieta Pękala – kierownik kierunku kosmetologia, członek zespołu
 • dr hab. Kinga Sałat, prof. UJ – członek zespołu
 • dr hab. Małgorzata Zygmunt – członek zespołu
 • dr Dorota Żelaszczyk – członek zespołu
 • dr Grzegorz Żuchowski – pełnomocnik ds. ewaluacji jakości kształcenia Wydziału Farmaceutycznego, pełnomocnik ds. systemu USOS, członek zespołu
 • mgr Magdalena Rudnicka -przedstawiciel dziekanatu
 • mgr Magdalena Smolik – przedstawiciel doktorantów
 • Piotr Guzy – przedstawiciel studentów farmacji
 • Joanna Janus – przedstawiciel studentów analityki medycznej

 

Komisje ds. nauczania i doskonalenia jakości kształcenia

Kierunek farmacja:

 • prof. dr hab. Renata Jachowicz – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Marek Cegła
 • prof. dr hab. Barbara Filipek
 • prof. dr hab. Maciej Pawłowski
 • dr hab. Urszula Hubicka
 • dr hab. Irma Podolak
 • dr hab. Agnieszka Skowron
 • przedstawiciel Okręgowej Izby Aptekarskiej
 • przedstawiciel studentów

 

Kierunek analityka medyczna:

 • dr hab.Małgorzata Knapik-Czajka– przewodnicząca
 • prof. dr hab. Krystyna Sztefko
 • dr hab. Ryszard Drożdż
 • dr hab. Urszula Hubicka
 • dr hab. Agnieszka Skowron
 • dr hab. Małgorzata Zygmunt
 • dr hab. Elżbieta Karczewska
 • dr Barbara Maziarz
 • przedstawiciel studentów

 

Kierunek kosmetologia:

 • prof. dr hab. Elżbieta Pękala – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Marek Cegła
 • prof. dr hab. Bogusława Budziszewska
 • prof. dr hab. Henryk Marona
 • prof. dr hab. Anna Wesołowska
 • prof. dr hab. Radosław Śpiewak
 • dr hab. Urszula Hubicka
 • dr hab. Agnieszka Skowron
 • przedstawiciel studentów

 

Komisje Hospitacyjne

Kierunek Farmacja

 • dr hab. Grażyna Chłoń- Rzepa
 • dr hab. Jadwiga Handzlik, prof. UJ
 • dr hab. Urszula Hubicka – pełnomocnik Dziekana Wydziału Farmaceutycznego ds. doskonalenia jakości kształcenia
 • dr. hab. Irma Podolak

 

Kierunek Analityka Medyczna

 • dr hab. Urszula Hubicka – pełnomocnik Dziekana Wydziału Farmaceutycznego ds. doskonalenia jakości kształcenia
 • dr hab. Elżbieta Karczewska
 • dr hab. Małgorzata Knapik-Czajka – kierownik kierunku
 • dr hab. Małgorzata Zygmunt

 

Kierunek Kosmetologia

 • dr hab. Urszula Hubicka – pełnomocnik Dziekana Wydziału Farmaceutycznego ds. doskonalenia jakości kształcenia
 • prof. dr hab. Elżbieta Pękala – kierownik kierunku
 • dr hab. Anna Waszkielewicz

 

Komisja ds. nostryfikacji  dyplomów

 • prof. dr hab. Renata Jachowicz – przewodnicząca
 • dr hab. Krzysztof Kamiński
 • dr hab. Agnieszka Skowron

 

Rady programowe:

Rada Programowa Studiów Doktoranckich:

 • dr hab. Kinga Sałat, prof. UJ – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Marek Cegła
 • prof. dr hab. Barbara Filipek
 • prof. dr hab. Barbara Malawska
 • prof. dr hab. Gabriel Nowak
 • prof. dr hab. Radosław Śpiewak
 • dr hab. Ryszard Drożdż
 • przedstawiciel doktorantów

 

Rada Programowa Studiów Podyplomowych:

 • prof. dr hab. Barbara Filipek – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Renata Jachowicz
 • prof. dr hab. Alicja Budak
 • dr hab. Agnieszka Skowron
 • dr Maciej Gawlik
 • dr hab. Barbara Wiśniowska
 • przedstawiciel studentów
Wielkość fontu
Kontrast