Granty

  1. „Synteza i badania farmakologiczne nowych pochodnych benzizoksazolopropylopirolidyny jako wielofunkcyjnych ligandów o potencjalnych właściwościach prokognitywnych i przeciwpsychotycznych”. Czas trwania: 14.07.2015 – 13.07.2018.
  2. ,,Poszukiwanie selektywnych funkcjonalnie agonistów receptora 5-HT1A jako nowych narzędzi farmakologicznych w opracowaniu terapii schorzeń psychiatrycznych i neurodegeneracyjnych”. Czas trwania: 28.06.2016 –
    •  
  3. ,,Triazynowe ligandy receptora serotoninowego 5-HT6 – nowa perspektywa w terapii współczesnych chorób cywilizacyjnych OUN”.Czas trwania:16.02.2016 – 15-02-2019
  4. ,,Ligandy receptorów 5-HT6 jako dodatek do przeciwpsychotycznej terapii schizofrenii – wpływ na masę ciała, parametry metaboliczne, zaburzenia kognitywne, zaburzenia nastroju”. Czas trwania: 1.09.2016 – 31.07.2019
  5. “Nowa nieamyloidowa terapia zaburzeń poznawczych” W ramach projektu Zakład prowadzi badania w ramach zadania pt. “Poszerzone badania farmakologiczne in vivo II”; czas trwania: 01.08.2016 – 30.06.2018
    Termin realizacji projektu (całościowo) 01.02.2015 – 31.12.2017.
  6. “Synteza i właściwości farmakologiczne zróżnicowanych strukturalnie analogów PQ-10 jako wielofunkcyjnych ligandów o możliwości poprawy funkcji poznawczych w zwierzęcych modelach depresji, lęku i schizofrenii.” Czas trwania: 23.01.2017 – 22.01.2020
Wielkość fontu
Kontrast